Jerzy Sałamun

Jerzy Sałamun

   Założyciel szkoły „Salsa-Bielsko”. Jego przygoda z tańcem trwa już od ponad dwudziestu lat. Od 1981 roku był związany z Bielską Szkołą Tańca.

   W  grudniu 2001 r. w czasie warsztatów salsy prowadzonych przez Jose Torresa po raz pierwszy zetknął się z salsą. W krótkim czasie zajęła w jego życiu naczelne miejsce. Uczestniczył w licznych warsztatach, kursach, lekcjach i koncertach organizowanych wówczas przez Salsaventurę. Po kilku miesiącach odkrył za sprawą rodziny Torresów szczególny urok stylu Casino, któremu jest wierny do dziś. Później przyszedł czas na warsztaty z instruktorami zagranicznymi i udział w kongresach salsy. Rosnące zainteresowanie salsą w Bielsku-Białej skłoniło go do jej propagowania, a od grudnia 2002 r. do czynnej pomocy w jej nauczaniu, co wkrótce przerodziło się w regularne kursy będące zalążkiem obecnej szkoły Salsa-Bielsko.

   Poza nauczaniem salsy stał się liderem w organizowaniu grupowych wyjazdów na kongresy i imprezy oraz masowe wyjazdy rekreacyjnych jak wczasy, ferie, itp. Od kwietnia 2003 r. nieprzerwanie do dziś organizuje imprezy salsowe w Bielsku-Białej.

Pomysłodawca, organizator i współorganizator  Festival Cubano.